BURCZYŃSKI, Tadeusz

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Tadeusz BURCZYŃSKI

ur. 25 maja 1949 roku
Profesor, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: informatyka techniczna i telekomunikacja

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN: członek Prezydium PAN w latach 2017-2026