BUSZEWSKI, Bogusław

Członek korespondent od 2016 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Bogusław BUSZEWSKI

ur. 28 września 1951 roku
Profesor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)