CAMPUS, Ferdinand

Członek zagraniczny PAN od 1960 roku, Belgia

(1894-1983)

Specjalność naukowa:
teoria konstrukcji