ČECH, Edward

Członek zagraniczny PAN od 1956 roku, Czechosłowacja

(1893-1960)

Specjalność naukowa:
matematyka