CĘCKIEWICZ, Witold

Członek korespondent od 1983 roku, członek rzeczywisty od 1991 roku

Witold CĘCKIEWICZ

(1924-2023)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: architektura i urbanistyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)