CHACIŃSKA, Agnieszka

Członek korespondent od 2016 roku

Agnieszka CHACIŃSKA

ur. 13 listopada 1969 roku
Profesor, Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)