CHAŁASIŃSKI, Grzegorz

Członek korespondent od 2016 roku

Grzegorz CHAŁASIŃSKI

ur. 1 stycznia 1949 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)