CHAPEVILLE, Francois

Członek zagraniczny PAN od 1991 roku, Francja

(1924-2020)

Specjalność naukowa:
biologia molekularna