CHMIELEWSKI, Marek

Członek korespondent od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Marek CHMIELEWSKI

ur. 26 września 1942 roku
Profesor, Instytut Chemii Organicznej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki chemiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w kadencji 2011-2014; Zastępca Przewodniczącego Wydziału III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych PAN w kadencji 2003-2006