CHMIELNIAK, Tadeusz

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2016 roku

Tadeusz CHMIELNIAK

ur. 12 października 1941 roku
Profesor, Politechnika Śląska

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)