CHOJNICKA, Krystyna

Członek korespondent od 2016 roku

Krystyna CHOJNICKA

ur. 6 sierpnia 1951 roku
Profesor, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: nauki prawne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)