CHOŁAJ, Henryk

Członek korespondent PAN od 1973 roku

(1927-2017)

Specjalność naukowa:
ekonomia polityczna, tranzytologia, globalistyka

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1975-1980