CHUDEK, Jerzy

Członek korespondent od 2020 roku

Jerzy CHUDEK

ur. 9 grudnia 1966 roku
Profesor, Śląski Uniwersytet Medyczny

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)