CIERESZKO, Andrzej

Członek korespondent od 2016 roku

Andrzej CIERESZKO

ur. 27 grudnia 1956 roku
Profesor, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk rolniczych: zootechnika i rybactwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
członek Prezydium PAN w latach 2020-2026; Prezes Oddziału PAN w Olsztynie i Białymstoku w latach 2020-2026