CIERNIEWSKI, Czesław

Członek korespondent PAN od 1998 roku, członek rzeczywisty PAN od 2010 roku

(1946-2013)

Specjalność naukowa:
biofizyka i biologia molekularna

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w kadencji 2007-2014; Prezes Oddziału PAN w Łodzi w latach 2007-2013; Wiceprezes Oddziału PAN w Łodzi w latach 2003-2006