CISZEWSKI, Bohdan

Członek korespondent PAN od 1973 roku, członek rzeczywisty PAN od 1986 roku

(1922-1998)

Specjalność naukowa:
metaloznawstwo, inżynieria materiałowa

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1981-1998; Sekretarz Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w latach 1981-1986 i 1990-1992