CZAPLIŃSKI, Przemysław

Członek korespondent od 2016 roku

Przemysław CZAPLIŃSKI

ur. 6 listopada 1962 roku
Profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: literaturoznawstwo

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)