CZŁONKOWSKA, Anna

Członek korespondent od 2010 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Anna CZŁONKOWSKA

ur. 15 czerwca 1943 roku
Profesor, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)