CZUCZWAR, Stanisław J.

Członek korespondent od 2013 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Stanisław J. CZUCZWAR

ur. 7 maja 1952 roku
Profesor, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki farmaceutyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w kadencji 2015-2022; członek Prezydium PAN w kadencji 2015-2022