DaBROWSKI, Jan

Członek rzeczywisty PAN od 1952 roku

(1890-1965)

Specjalność naukowa:
historia powszechna

Funkcje w strukturach PAN:
Członek Prezydium PAN w latach 1952-1962; Sekretarz Oddziału PAN w Krakowie w latach 1957-1959