DARŻYNKIEWICZ, Zbigniew

Członek zagraniczny PAN od 2009 roku, USA

(1936-2021)

Specjalność naukowa:
cytochemia, histochemia