DEBRE, Robert

Członek zagraniczny PAN od 1959 roku, Francja

(1882-1978)

Specjalność naukowa:
pediatria