DIETL, Tomasz

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2010 roku

Tomasz DIETL

ur. 1 października 1950 roku
Profesor, Instytut Fizyki PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki fizyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)