DOBRZAŃSKI, Bohdan

Członek korespondent PAN od 1960 roku, członek rzeczywisty PAN od 1969 roku

(1909-1987)

Specjalność naukowa:
gleboznawstwo, fizyka gleby, agrofizyka

Funkcje w strukturach PAN:
Sekretarz Wydziału V Nauk Rolniczych i Leśnych PAN w latach 1972-1977; członek Prezydium PAN w latach 1966-1968 i 1978-1980