DOBRZYŃ, Agnieszka

Członek korespondent od 2022 roku

Agnieszka DOBRZYŃ

ur. 6 czerwca 1973 roku
Profesor, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)