DOKTOROWICZ–HREBNICKI, Stanisław

Członek korespondent PAN od 1954 roku

(1888-1974)

Specjalność naukowa:
geologia