DOLIŃSKI, Dariusz

Członek korespondent od 2013 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Dariusz DOLIŃSKI

ur. 22 czerwca 1959 roku
Profesor, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: psychologia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)