DOMAŃSKA, Ewa

Członek korespondent od 2020 roku

Ewa DOMAŃSKA

ur. 20 grudnia 1963 roku
Profesor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalność naukowa
dziedzina nauk humanistycznych: historia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)