DOMAŃSKI, Eugeniusz

Członek korespondent PAN od 1971 roku, członek rzeczywisty PAN od 1983 roku

(1909-1992)

Specjalność naukowa:
fizjologia zwierzat gospodarskich, endokrynologia