DOMCKE, Wolfgang

Członek zagraniczny PAN od 2017, Niemcy

ur. 1948
specjalność naukowa: fotofizyka molekularna