DRESCH, Jean

Członek zagraniczny PAN od 1980 roku, Francja

(1905-1994)

Specjalność naukowa:
geomorfologia, geografia fizyczna