DRUET, Czesław

Członek korespondent PAN od 1979 roku, członek rzeczywisty PAN od 1986 roku

(1926-2016)

Specjalność naukowa:
geofizyczna hydromechanika