DUBIŃSKI, Józef

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2020 roku

Józef DUBIŃSKI

ur. 5 grudnia 1945 roku
Profesor, Główny Instytut Górnictwa

Specjalność naukowa
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN członek Prezydium PAN w kadencji 2015-2018; Prezes Oddziału PAN w Katowicach w latach 2015-2018; Wiceprezes Oddziału PAN w Katowicach w kadencjach 2011-2014 i 2019-2026