DUSZYŃSKI, Jerzy

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2022 roku

Jerzy DUSZYŃSKI

ur. 6 marca 1949 roku
Profesor, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Prezes PAN w latach 2015-2022; członek Prezydium PAN w latach 2011-2022; Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w kadencji 2011-2014