DZIEMBOWSKI, Andrzej

Członek korespondent od 2020 roku

Andrzej DZIEMBOWSKI

ur. 23 grudnia 1974 roku
Profesor, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)