DZIEMBOWSKI, Wojciech

Członek korespondent od 1989 roku, członek rzeczywisty od 2007 roku

Wojciech DZIEMBOWSKI

ur. 14 stycznia 1940 roku
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: astronomia

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)