DZIEWOŃSKI, Kazimierz

Członek rzeczywisty PAN od 1976 roku

(1910-1994)

Specjalność naukowa:
geografia społeczno-gospodarcza, urbanistyka, planowanie przestrzenne