DZIK, Jerzy

Członek korespondent od 1998 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Jerzy DZIK

ur. 25 lutego 1950 roku
Profesor, Instytut Paleobiologii PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)