EMANUEL, Nikołaj M.

Członek zagraniczny PAN od 1977 roku, ZSRR

(1915-1984)

Specjalność naukowa:
chemia fizyczna