ENGELHARDT, Vladimir A.

Członek zagraniczny PAN od 1974 roku, ZSRR

(1894-1984)

Specjalność naukowa:
biochemia