ENGELKING, Barbara

Członek korespondent od 2022 roku

Barbara ENGELKING

ur. 22 kwietnia 1962 roku
Profesor, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: nauki socjologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)