ERDMANN, Volker

Członek zagraniczny PAN od 1994 roku, Niemcy

(1941-2015)

Specjalność naukowa:
biochemia, biologia