ERTL, Gerhard

Członek zagraniczny PAN od 2009, Niemcy

ur. 1936
specjalność naukowa: fizykochemia powierzchni i kataliza