ESCANDE, Leopold

Członek zagraniczny PAN od 1960 roku, Francja

(1902-1980)

Specjalność naukowa:
hydroenergetyka, hydraulika