FABISZEWSKI, Jerzy

Członek korespondent od 1994 roku, członek rzeczywisty od 2007 roku

Jerzy FABISZEWSKI

(1936-2024)
Profesor emerytowany

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)