FERGUSON-SMITH, Malcolm Andrew

Członek zagraniczny PAN od 1988, Wielka Brytania

ur. 1931
specjalność naukowa: genetyka molekularna