FIEDOSIEJEV, Piotr N.

Członek zagraniczny PAN od 1974 roku, ZSRR

(1908-1990)

Specjalność naukowa:
filozofia