FIGLEROWICZ, Marek

Członek korespondent od 2022 roku

Marek FIGLEROWICZ

ur. 16 maja 1961 roku
Profesor, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych: nauki biologiczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Strona w jednostce macierzystej
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)