FILIP, Małgorzata

Członek korespondent od 2020 roku

Małgorzata FILIP

ur. 11 grudnia 1966 roku
Profesor, Instytut Farmakologii PAN

Specjalność naukowa
dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: nauki medyczne

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)