FILIPOWICZ, Stanisław

Członek korespondent od 2007 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku

Stanisław FILIPOWICZ

ur. 15 lutego 1952 roku
Profesor, Uniwersytet Warszawski

Specjalność naukowa
dziedzina nauk społecznych: nauki o polityce i administracji

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna
Link do strony w bazie Nauka Polska (OPI)

Działalność w PAN
Wiceprezes PAN w kadencji 2019-2022; Członek Prezydium PAN w kadencji 2011-2022; Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w kadencji 2011-2018